Zasielanie výpisu z osobného účtu

(Stabilita, d.d.s., a.s., 02.01.2020)

Vážení klienti,

výpisy z osobných účtov účastníkov za rok 2019 sú už k dispozícii na tomto PORTÁLI.

V prípade, že ste si doteraz neaktivovali prístup na PORTÁL, použite pre jeho aktiváciu heslo, ktoré sme Vám zaslali v Januári 2019, spolu s Výpisom z účtu za rok 2018.

V prípade, že heslo už nemáte k dispozícii, požiadajte o vygenerovanie nového hesla prostredníctvom Kontaktného formulára na našom webovom sídle. V kontaktnom formulári nezabudnite uviesť Vašu e-mailovu adresu, na ktorú Vám heslo doručíme a tiež vyznačiť marketingový súhlas, aby ste všetky informácie o Vašej zmluve a novinkách v spoločnosti STABILITA, d.d.s., a.s., mali k dispozícii vždy v aktuálnom čase.

Ak Vaša účastnícka zmluva so STABILITA, d.d.s., a.s., spĺňa podmienky pre možnosť uplatnenia daňovej úľavy, na PORTÁLI nájdete od 27.1.2020 aj Potvrdenie k dani.


Prílohy: