Hotline

Aplikácia STABILITA - Portál zabezpečuje výmenu informácií medzi zamestnávateľmi a spoločnosťou Stabilita d.d.s., a.s. na účely doplnkového dôchodkového sporenia.
 

Problémy pri odstraňovaní kritických chýb alebo varovaní konzultujte priamo s pracovníčkami oddelenia správy účastníckych účtov, ktoré spracovávajú Vaše rozpisy.
 
zamestnávateľské zmluvy s číslom:
100000001 - 100001400 Ing. Vavreková 055/ 7279 833 vavrekova@stabilita.sk
100001401 - 100002700 Ing. Molčanová 055/ 7279 831 molcanova@stabilita.sk
100002701 - 100004000 Ing. Bušovská 055/ 7279 830 busovska@stabilita.sk
100004001 - 100010999 Ing. Petrigalová 055/ 7279 832 petrigalova@stabilita.sk
100011000 - 199999999 Ing. Bušovská 055/ 7279 830 busovska@stabilita.sk
300000001 - 399999999 Ing. Petrigalová 055/ 7279 832 petrigalova@stabilita.sk
 
Na oddelenie informačných systémov sa môžete obrátiť so všetkými otázkami alebo nejasnosťami, ktoré máte v súvislosti s používaním tejto softvérovej aplikácie.
Kontakt: 055/ 7279 823, portal@stabilita.sk

 
Pred kontaktovaním oddelenia si prosím pripravte číslo Vašej zamestnávateľskej zmluvy a prípadne Vaše prihlasovacie meno pre rýchlejšiu identifikáciu problému.